Tłumaczenia pisemne
Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia pisemne

Specjalizuję się w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych. Wycena tłumaczenia pisemnego wykonywana jest po przesłaniu tekstu pocztą elektroniczną na adres: biuro@kumanek.pl.

Informacje o cenach tłumaczeń pisemnych znajdziesz w dziale Cennik.

Tłumaczenia ustne

Oferuję usługi z zakresu tłumaczenia symultanicznego, konsekutywnego, towarzyszącego oraz szeptanego.

Tłumaczenie symultaniczne

Odbywa się w tym samym czasie co wypowiedź osoby tłumaczonej. Wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu, takiego jak kabiny konferencyjne. Tłumaczenie symultaniczne wykonywane jest przez zespół dwóch tłumaczy.

Tłumaczenie konsekutywne

Odbywa się po określonym fragmencie wypowiedzi osoby tłumaczonej, przeważnie o długości od 30 sekund do 1 minuty. Stosowane jest np. podczas konferencji prasowych lub szkoleń.

Tłumaczenie towarzyszące

Odbywa się konsekutywnie, kiedy tłumaczone fragmenty są na tyle krótkie, że nie wymaga to wykorzystania przez tłumacza notatek. Takie tłumaczenie stosuje się na przykład podczas wizyt w zakładzie pracy.

Tłumaczenie szeptane

Odbywa się symultanicznie, kiedy tłumacz tłumaczy ściszonym głosem dla niewielkiej ilości uczestników spotkania, którzy nie znają języka, którym posługują się uczestnicy spotkania.

Informacje o cenach tłumaczeń ustnych znajdziesz w dziale Cennik.